Contact

Psychotherapiepraktijk Monique Muilkens
Lisdoddelaan 53
1087 KB  Amsterdam

monique@muilkens.nl
mobiel: 06-46618631

Er is momenteel een wachttijd van 2 maanden voor zowel de aanmeldings- als de behandelswachttijd. Na de intake kan de behandeling meteen gestart worden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts vereist. Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekostenverzekeraars en gemeenten  de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de NAW gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor basis of  gespecialiseerde GGZ.

Buiten kantooruren wordt u verzocht om contact op te nemen met uw huisarts of de centrale doktersdienst.