kosten

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar  wordt mijn hulp vergoed door de gemeente waar ouders en kind staan ingeschreven. Vanaf 2019 heb ik een contract met de gemeente Amsterdam. Een verwijzing van de huisarts is nodig of van het lokale jeugdteam van de gemeente. Ik vraag daarmee een Verzoek Om Toewijzing (VOT) aan bij de gemeente.

Behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar. Binnen de zorgverzekeringswet wordt onderscheid gemaakt tussen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Ik bied beide vormen aan. Mijn praktijk hanteert de door de Nederlandse Zorg Autoriteit ( NZA ) vastgestelde maximum tarieven voor de basis en gespecialiseerde GGZ; www.nza.nl

Vergoeding van behandeling volwassenen. Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Mijn praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft.

De naturapolis vergoedt therapie bij niet gecontracteerde zorgverleners ca 75 tot 80 procent van de kosten.

De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet gecontracteerde behandelaren voor ca 100 procent. Alle zorgverzekeraars bieden natura en restitutiepolissen. Ik raad u aan hier van te voren goed naar te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. U kunt altijd contact opnemen met mij als u hier vragen over heeft.

Er wordt vanaf 18 jaar aanspraak gedaan op het eigen risico dat door de ziektekostenverzekeraars is vastgesteld. Vanaf 2019 is het eigen risico €385,-.

Zelf de kosten betalen van psychotherapie

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen niet meer vergoed. Ook wordt relatie- en werkgerelateerde problematiek niet meer vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose, zoals een angststoornis, een depressieve stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, reken ik het door de NZa vastgestelde tarief voor OZP; Overig Zorg Product.

Afzeggen van afspraken

No Show. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht; 110 euro per uur.