kosten behandeling psychotherapie

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Mijn hulp wordt vergoed door de gemeente waar ouders en kind staan ingeschreven. Vanaf 2019 heb ik een contract met de gemeente Amsterdam. Een verwijzing van de huisarts is nodig of van het lokale jeugdteam van de gemeente. Ik vraag daarmee een Verzoek Om Toewijzing (VOT) aan bij de gemeente.

Volwassenen vanaf 18 jaar

2022 – Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 wordt in Nederland een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor de GGZ; het ‘Zorgprestatiemodel’. Meer informatie kunt u vinden in deze folder. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. Ze zijn hetzelfde voor vrijgevestigde praktijken en voor grote GGZ-organisaties. 

In het Zorgprestatiemodel wordt elk contactmoment afzonderlijk gefactureerd. Dit geldt zowel voor een gesprek op de praktijk, een telefonisch gesprek of voor contact per mail. Wanneer op een dag meerdere contactmomenten hebben plaatsgevonden, dan wordt de totale tijdsduur opgeteld en verwerkt in één consult op de factuur. U zult per maand een verzamelfactuur van mij ontvangen. Hier kunt u de verschillende tarieven vinden. 

Een verplichte procedure binnen het Zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering. Hiertoe dient voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst te worden ingevuld over het functioneren van de cliënt. De zorgvraagtypering dient uitsluitend ter doorontwikkeling van het Zorgprestatiemodel en heeft geen consequenties voor u.

Vergoeding

De kosten voor psychotherapie worden in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent doorverwezen door uw huisarts en over een geldige verwijsbrief beschikt.

De (verwachte) kosten van uw behandeling wordt van te voren met u besproken, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming zullen we een intakegesprek inplannen.

Eigen risico

In alle gevallen wordt een beroep gedaan op het eigen risico. In 2022 is dit in de meeste gevallen € 385,-.

Geen contracten met zorgverzekeraars (contractvrij)

Ik heb bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent voor u dat het van uw polis-type afhangt hoeveel procent u van de factuur vergoed krijgt. 

Binnen de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Wanneer u een zuivere restitutiepolis (vrije zorgkeuze) heeft, wordt uw behandeling meestal 100% vergoed door uw zorgverzekeraar.  Maar let op: de zorgverzekeraar kan een maximum vergoeding instellen: u krijgt dan niet méér dan dit maximum vergoed. Er zijn ook restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Wij adviseren u voorafgaand aan de behandeling contact met de eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage wat zij vergoeden. 

Voor een overzicht van zuivere restitutiepolissen zie www.contractvrijepsycholoog.nl.  

Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 56% en 95%. De overige kosten moet u zelf betalen. Als u een naturapolis hebt en het voor u niet mogelijk is om een gedeelte zelf te betalen zou u kunnen overwegen om in het nieuwe jaar een restitutiepolis af te sluiten en u dan aan te melden.

Betaling

De factuur van de behandeling zal maandelijks naar u worden gestuurd. U betaalt dan zelf rechtstreeks aan uw therapeut. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u van hen zult ontvangen is afhankelijk van de gekozen zorgverzekeraar.

Annuleren afspraak

Voor een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren of in het geheel niet wordt afgezegd wordt €110,00  in rekening gebracht, ongeacht de reden. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en zult u zelf moeten betalen.