Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. De behandelvorm bestaat uit het voeren van gesprekken, soms aangevuld met spelvormen en tekeningen. De psychotherapeut is erop gericht een vertrouwensrelatie te ontwikkelen waarbinnen je je veilig genoeg voelt om je problemen te bespreken.

De psychotherapeut lost de problemen niet voor jou op, maar helpt je beter of anders met je problemen om te gaan. Ook wordt verduidelijkt waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Jouw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Je ontdekt gaandeweg hoe je met je klachten om kunt gaan: je krijgt meer inzicht in je eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor je meer greep krijgt op je eigen leven.

Deze behandelvormen  worden toegepast bij (jonge) kinderen en volwassenen:

Cognitieve gedragstherapie CGT

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoeken we samen wat je denkgewoonten zijn. Je leert vervolgens de gedachten die niet helpen en je slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten. Dit heeft weer invloed op je gevoel en je gedrag.

Tevens wordt de CGT gecombineerd met lichaamsgerichte interventies zodat er ook verdieping in het lichaam kan plaatsvinden. Trauma’s kunnen in het lichaam diepe sproren achterlaten. Het lichaam draagt alle bewuste en onbewuste ervaringen met zich mee en is daarom uitermate geschikt om mee te werken.

Infant Mental Health

De essentie van Infant Mental Health ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren. Alle interventies zijn gericht op een gezonde ouder en kind-relatie.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Mensen die zijn geconfronteerd met afschuwelijke gebeurtenissen kunnen daar blijvende klachten aan overhouden  EMDR is een effectieve, geprotocolleerde behandeling voor de gevolgen van psychotrauma, waaronder post traumatische stressklachten. Maar kan ook toegepast worden bij andere klachten zoals angst of persoonlijkheidsproblematiek.

Schematherapie voor jongeren en volwassenen

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.